Załącznik do Umowy o uczęszczaniu do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Redzie