Umowa o uczęszczaniu do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Redzie,