Programowanie

Klasy III - poniedziałek - 13.50-14.35
Klasy II - środa - 14.40-15.25
Klasy IV-VIII - czwartki - 15.30-16.15