Nasze zajęcia

Zajęcia taneczne
Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne

 

Jak przygotowujemy dzieci do szkoły?
Jak przygotowujemy dzieci do szkoły?

Jak przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole?

Podczas pracy dydaktycznej przede wszystkim staramy się aby dziecko kończące przedszkole:
potrafiło dobrze funkcjonować w roli ucznia,
wykazywało :
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
posiadało :
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawowa wiedzę o świecie;
umiało:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumiało , znało , przestrzegało :
- prawa dziecka i  prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawiało się:
- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;

Język angielski
Język angielski

Język angielski

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa dziś znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego. Coraz więcej rodziców ma świadomość, że język angielski jest niezbędny w planowaniu przyszłości dzieci, a im wcześniej dzieci zaczną się go uczyć, tym lepiej. Nauka języka angielskiego w tak wczesnym wieku jest bardzo korzystna i wywiera ogromny wpływ na rozwój umysłu.  Program nauczania języka angielskiego w naszym przedszkolu obejmuje naukę poprzez zabawę, przyjazną atmosferę, wesołe gry i zabawy językowe oraz piosenki. Uczymy się podstawowych zwrotów i słów poprzez zabawy i gry ruchowe, śpiewamy piosenki. Dzieci osłuchują się z dźwiękami języka angielskiego, na zajęciach poznają znaczenia różnorodnych słów poprzez ćwiczenia, które sprawiają, że dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział. Na zajęciach dzieci przyswajają język angielski z łatwością, w sposób naturalny, w wesołej i przyjaznej atmosferze. Wykorzystywane są znane i cenione metody nauczania, specjalistyczne nagrania oraz materiały dydaktyczne. Nauka poprzez zabawę, śpiew, ruch i śmiech to najlepszy sposób na przyswojenie języka angielskiego przez dzieci, bo przecież English is fun!

Edukacja teatralna
Edukacja teatralna

 Edukacja teatralna

Teatr, czyli świat baśni, gdzie wszystko może się zdarzyć, zawsze interesował dzieci. W naszym przedszkolu dzieci oglądają przedstawienia teatralne w wykonaniu swoich pań oraz profesjonalistów - aktorów. Czasami aktorzy odwiedzają nasze przedszkole, czasami to my wybieramy się do prawdziwego teatru, gdzie różnorodność dekoracji i zmieniające się oświetlenie silnie oddziałują na dzieci. Oprócz oglądania spektakli teatralnych, dzieci biorą  udział w spotkaniach przybliżających podstawową wiedzę o teatrze. Bardzo często do naszego przedszkola zapraszamy objazdowe grupy teatralne, które wystawiają dzieciom barwne spektakle, na których nasze przedszkolaki świetnie się bawią, uczą oraz wzbogacają i poszerzają wiedzę z zakresu edukacji teatralnej. Uczestnicząc w przedstawieniach, dzieci dorastają do roli widza i  odbiorcy sztuki. Spektakle maja charakter interaktywny, aktorzy wciągają małych widzów do wspólnej zabawy. Dla każdego malucha występ z prawdziwymi aktorami na tle wspaniałych dekoracji i we własnym bajkowym kostiumie to duże przeżycie :)  W końcu niecodziennie mamy okazję zatańczyć na balu wraz z Kopciuszkiem, walczyć ze Smokiem Wawelskim czy dotknąć cudownej lampy Alladyna :) Teatr łączy słowo, ruch i muzykę, elementy niezmiernie ważne w rozwoju 3-6 latków. Dlatego też, tak ważna jest edukacja teatralna w przedszkolach.

nasze podróże
nasze podróże

Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia w teczkę…

W naszym przedszkolu dzieci przeżywają prawdziwe przygody. Organizujemy dzieciom podróże małe i duże. Organizacja wycieczki przedszkolnej jest dla nauczyciela przedsięwzięciem, wymagającym od niego sporej wiedzy i przygotowania.  Nasza kadra jest merytorycznie przygotowana do organizacji wycieczek. Każdy wychowawca ukończył kurs kierownika wycieczek szkolnych zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR i doskonale zna obowiązujące przepisy prawne dotyczące imprez turystycznych.  Przestrzegamy regulaminu wycieczek przedszkolnych. W przygotowaniach wyprawy biorą udział wszyscy, zarówno dyrekcja, wychowawcy jak i rodzice.  Wycieczki dobierane są w taki sposób, aby były adekwatne tematycznie do wieku. Staramy się, aby podróż nie była męcząca dla dzieci, tworzymy interesujący program, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa. Autokary, które wybieramy  na wycieczki przedszkolne  są odpowiednio wyposażone a ich stan techniczny nie pozostawia żadnych wątpliwości. Naszym celem jest zadowolenie dzieci. Dlatego też dokładamy wszelki starań, aby z wyjazdów, na które z nami wyruszają wracały pełne uśmiechu, wspaniałych wspomnień i radości. Z myślą o wycieczce uczymy dzieci:

- zasad bezpieczeństwa w autokarze i w terenie przeznaczonym do zwiedzania i zabaw

- zasad higieny

- zasad pieszego ruchu drogowego

- reagowania na sygnał umowny zbiórki

Dzieci z nami wybiorą się między innymi do zoo, oceanarium, teatru. Wspólnie będziemy obserwować najbliższą okolicę, podziwiać przyrodę i przeżyjemy niesamowite przygody.

Program adaptacyjny
Program adaptacyjny

Program adaptacyjny

Moment, gdy dziecko pierwszy raz przekracza próg przedszkola i żegna się ze swoimi rodzicami jest trudny zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. Ważne jest więc, aby jak najlepiej przygotować na ten krok rodziców i dzieci. Adaptacja jest procesem przystosowania się do nowego środowiska, warunków, sytuacji. W adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych pomaga cykl zajęć przystosowawczych w trakcie dni otwartych w przedszkolu. Dni otwarte odbywają się w czerwcu i może w nich uczestniczyć każde dziecko, które chciałoby dołączyć do grona naszych przedszkolaków. W trakcie trwania dni otawrtych dziecko ma możliwość zwiedzania przedszkola, może zajrzeć w różne zakamarki, odwiedzić kuchnię, zobaczyć salę zajęć, salę gimnastyczną, toalety. Dzieci i rodzice zapoznają się z pracownikami przedszkola oraz innymi dziećmi. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w ciekawych prelekcjach prowadzonych przez pracowników przedszkola, na których mogą się dowiedzieć o więcej funkcjonowaniu naszej placówki, zajęciach jakie się w niej odbywają, powiedzieć o swoich oczekiwaniach i obawach. W trakcie ciekawych zajęć proponowanych przez panie nauczycielki można nawiązać nowe znajomości, które być może będą zalążkiem pierwszych przedszkolnych przyjaźni. W trakcie dni otwartych dzieci poznają różne ciekawe zabawy, piosenki, wierszyki. Dzięki dniom adaptacyjnym dzieci mają możliwość przyzwyczajenia się do przedszkola i osób pracujących tam. Rozstanie z rodzicami będzie wówczas mniej bolesne i stresujące dla dziecka. We wrześniu dziecko z uśmiechem i radością przekroczy próg przedszkola.Pamiętać należy jednak, że każde dziecko jest inne i jedne szybiej, a drugie trochę później przyzwyczajają się do nowych sytuacji. Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców na czerwcowe dni otwarte i życzymy przyjemnej zabawy.

Uroczystości przedszkolne
Uroczystości przedszkolne

Uroczystości przedszkolne

Przedszkole „Przygoda” jest miejscem, gdzie dzieci mogą w pełni  przeżywać swoje radosne dzieciństwo i każdego dnia odkrywać swój nieskończony potencjał twórczy. Nasi przedszkolacy uczą się przede wszystkim przez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania dzieciom niezbędnych umiejętności i wiedzy o otaczającym świecie.

            Uroczystości i imprezy przedszkolne są wspaniałą okazją do wspólnej zabawy. W naszym Przedszkolu zapewniamy bogaty i atrakcyjny kalendarz uroczystości i imprez przedszkolnych, które są źródłem radości i uśmiechu dzieci. Uroczystości przedszkolne stanowią ważny moment w procesie wychowania. Najistotniejszym celem organizowania uroczystości jest: rozwijanie sprawności intelektualnych i fizycznych, kształtowanie postaw społecznych i moralnych, zacieśnienie więzi współpracy poprzez zbliżenie środowiska przedszkolnego i rodzinnego naszych wychowanków, a także uaktywnienie różnorodnych form współpracy ze środowiskiem lokalnym. To również okazja do zaprezentowania talentów i uzdolnień dzieci. Uczestnicząc w organizacji uroczystości nasze dzieci nabierają doświadczeń. Nauczycielki organizują je zgodnie z przyjętym na początku każdego roku szkolnego Kalendarzem.

Zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne

 

Zajęcia edukacyjne

Spełniamy wszelkie wymagania Wydziału Edukacji i Oświaty.

W naszym Przedszkolu nauczycielki pracują z wykorzystaniem programów dopuszczonych do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w zgodzie z Konwencją Praw Dziecka, prowadzi działalność edukacyjną w oparciu o podstawę programową MEN oraz realizuje zadania ponad podstawę programową MEN – wspomagając indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami i z uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych.

Czas trwania zajęć obowiązkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci .

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o roczny rozkład materiału, na podstawie którego tworzone są miesięczne plany pracy.

W każdym tygodniu obowiązuje określona tematyka. W jej ramach realizowane są zajęcia w następującym zakresie:

  • mowa i myślenie (słuchanie opowiadań, nauka utworów na pamięć, w grupie sześciolatków: przyswajanie elementarnej umiejętności czytania oraz wyrabianie pełnej gotowości do nauki pisania);
  • pojęcia matematyczne (dotyczące m.in. orientacji w przestrzeni, wielkości, kształtu oraz czasu, tworzenie zbiorów, w grupie 6-latków: wykonywanie operacji dodawania i odejmowania w zakresie liczb naturalnych od 0 do 10 z użyciem cyfr i znaków matematycznych);
  • poznawanie środowiska przyrodniczego (rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez obcowanie z przyrodą - park, las, pole, ogród, hodowla roślin w sali);
  • rytmika (nauka słów i melodii piosenek, słuchanie muzyki, wyrabianie poczucia rytmu, nabywanie umiejętności estetycznego poruszania się przy muzyce, rozwijanie inwencji twórczej);
  • zajęcia plastyczne (poznawanie różnych technik plastycznych, wyrabianie wrażliwości na wartości estetyczne w sztuce, czynne i bierne uczestnictwo w wystawach plastycznych);
  • zajęcia techniczne (wyrabianie sprawności konstrukcyjnych, budzenie zainteresowań światem techniki);
  • zajęcia ruchowe (ćwiczenie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zróżnicowane ćwiczenia gimnastyczne przy użyciu odpowiedniego sprzętu)

Tworzymy atmosferę życzliwości, ciepła, spokoju i zaufania – Przedszkole Przygoda to miejsce, w którym pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół, uczą się samodzielności i współdziałania w grupie. To miejsce, gdzie zabawa jest nauką, a nauka zabawą. Naszym celem jest optymalne przygotowanie dziecka do funkcjonowania w środowisku przedszkolnym, rodzinnym i szkolnym. Cały program ułożony jest w taki sposób, aby mali absolwenci naszego przedszkola byli otwarci i śmiali. Ale przede wszystkim, aby wkroczyli w dalsze etapy swojego życia z poczuciem własnej wartości, wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne w edukacji szkolnej. Stawiamy na rozwijanie kreatywności i samodzielności u dzieci, ponieważ zależy nam, aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola  były radosne, sprawne fizycznie, pobudzone intelektualnie i artystycznie wrażliwe. Traktujemy każde dziecko indywidualnie. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Pomagamy sobie i szanujemy siebie nawzajem. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Nie zmuszamy naszych przedszkolaków do aktywności, lecz staramy się ich tak kształtować, by byli ciekawi i otwarci, by byli odważnymi ludźmi, dla których życie będzie śmiałą przygodą.

Skontaktuj się z nami