Nasza szkoła

 

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY

 

                 Nasza szkoła powstała w roku 1992. Początkiem jej funkcjonowania były bardzo trudne i skromne. Pierwszym budynkiem, w którym działała, był obiekt dzierżawiony od Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie. Z upływem lat szkoła rozwijała się i powstał projekt budowy własnego obiektu. Po nawiązaniu kontaktów z „Caritasem” w Holandii otrzymaliśmy stamtąd budynek szkolny, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 15 stycznia 1999 r.

                Do powstałego budynku szkoły dobudowane zostały pomieszczenia, w których znalazły siedzibę: gimnazjum i sala komputerowa. Opracowany i zatwierdzony został kompleksowy plan dalszej rozbudowy. Powstało asfaltowe boisko do gier sportowych. W planie jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem. Rozbudowano budynek, w którym powstało przedszkole – 2003r. w budynku znalazły się: kuchnia ze stołówką, 4 sale dydaktyczne dla przedszkola, sala muzyczna i korekcyjna.

              Założycielom szkoły przyświecała myśl o stworzeniu szkoły przyjaznej, sympatycznej, o niemal rodzinnej atmosferze. Prowadzenie i rozwijanie szkoły jest więc dla nich pedagogicznym wyzwaniem.

             Szkoła Prywatna w Redzie w ciągu swego istnienia zdobyła liczne doświadczenia w działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Posiada własne tradycje i zwyczaje. „Znakiem firmowym” Prywatnej Szkoły w Redzie są podróże. Liczne wspomnienia i wrażenia z nimi związane zachowane są w pamięci uczniów i nauczycieli, jak też utrwalone na gazetkach ściennych. 

 

TRADYCJE PODRÓŻNICZE

 

              Kiedy szkoła powstawała, tworzący ją nauczyciele założyli sobie, że ma być placówką przyjazną dla dzieci, charakteryzować ma ją rodzinna atmosfera, a przy realizacji programu nauczania należy stosować najciekawsze, czasami niekonwencjonalne metody, które w dużym stopniu wykorzystują motyw podróżowania. Wszystko po to, ażeby młodym ludziom dostarczyć jak najwięcej potrzebnej im wiedzy. Jednym ze sposobów łączenia nauki z przyjemnością jest nauczanie w podróży. Jak daleko sięgnąć pamięcią, w historii szkoły jej „znakiem firmowym” były podróże.

              Dziesięciolecie istnienia szkoły zbiegło się z nadaniem jej imienia. Motyw podróżowania wykorzystano przy wyborze patrona. Szkoła otrzymała imię znanego podróżnika – Tony Halika. Ta wyjątkowa dla społeczności szkoły uroczystość poprzedzona została wielomiesięcznymi przygotowaniami. Jednym z elementów było poznanie sylwetki przyszłego patrona. Zapoznanie się z jego życiorysem i podróżami stanowiło wspaniałą zachętę dla naszych wychowanków do podjęcia podróży w przeszłość.

            Tony Halik był podróżnikiem, żeglarzem, pilotem, dziennikarzem, reporterem, pisarzem, korespondentem amerykańskiej NBC, odkrywcą, reżyserem wielu filmów dokumentalnych. W polskiej telewizji wraz z żoną Elżbietą Dzikowską prowadził popularny program „Pieprz i wanilia”. Opowiadając wrażenia z licznych podróży, potrafił oczarować widza, czytelnika, słuchacza. W zyciu realizował swoje marzenia o podróżach, pasję poznawania świata i interesujących ludzi. W poszukiwaniu przygody przemierzył wszystkie kontynenty. Cechy te są dla młodych ludzi zachętą do poznawania świata, budząc w niej tęsknotę do podróży i podejmowania interesujących wyzwań. Był świetnym wykładowcą i nauczycielem a tym samym wzorem godnym naśladowania.

           Herb szkoły i osoba patrona stanowią więc o jej charakterze i są motywacja do podejmowania coraz to nowych przedsięwzięć tak, aby można było o niej mówić, że jest szkołą podróżująca, a więc nauczająca i wychowującą poprzez podróże.

            W 2013 roku szkoła obchodziła bardzo uroczyście swoje 20 – lecie istnienia gdzie przedstawiliśmy cały przegląd naszej działalności.

 

O szkole podstawowej

 

Organizacja nauczania

 • zajęcia dydaktyczne odbywają się we własnym budynku, znajdującym się na ogrodzonym i zagospodarowanym zielenią terenie, z dala od ruchu ulicznego,
 • zajęcia ruchowe prowadzone są na hali sportowej wynajmowanej w sąsiedniej szkole podstawowej, własnym boisku sportowym i małej salce gimnastycznej,
 • klasy liczą do 18 uczniów,
 • zajęcia w szkole rozpoczynają się od godziny 8.00 (jednozmianowość),
 • po zakończonych zajęciach lekcyjnych dzieci korzystają ze świetlicy szkolnej,
 • uczniowie od pierwszej klasy uczą się języka angielskiego w wymiarze pięciu godzin tygodniowo oraz języka niemieckiego dwie godziny tygodniowo,
 • od roku szkolnego 2015/2016 w klasach pierwszych wprowadziliśmy naukę języka kaszubskiego,
 • działają różnorodne koła zainteresowań: plastyczne, sportowe, taneczne, teatralne,  matematyczno - przyrodnicze,  języka angielskiego, wokalne, dziennikarskie, fotograficzne i jazda konna,
 • uczniowie korzystają z terapii psychologicznej i pedagogicznej,
 • w ciągu roku organizowane są wyjazdy na błękitne i zielone szkoły,  w czasie wakacji na obozy sportowe i językowe a w czasie ferii zimowych na obozy narciarskie.

Co nas wyróżnia?

 • w szkole jest bezpiecznie,
 • w szkole panuje rodzinna atmosfera oraz ciepłe, indywidualne podejście do uczniów,
 • posiadamy wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną,
 • realizujemy wysoki poziom nauczania, dostosowany do możliwości ucznia,
 • zachowujemy równowagę pomiędzy rozwojem intelektualnym, fizycznym i społecznym,
 • rozwijamy szczególne uzdolnienia ucznia,
 • wspieramy ucznia z trudnościami w nauce,
 • realizujemy rozszerzony program nauczania języków obcych,

Nasze podróże

 • Jesteśmy organizatorem wielu wyjazdów o charakterze edukacyjnym i edukacyjno-wypoczynkowym dla uczniów szkoły. Odbywają się one zarówno w czasie roku szkolnego jak i podczas ferii i wakacji.
 • Uczniowie szkoły wyjeżdżają do Zielonej Błękitnej Szkoły we  Władysławowie oraz do Zielonej Szkoły co rok w inne miejsce.
 • Dużym powodzeniem cieszą się też wyjazdy w czasie ferii zimowych na obozy narciarskie i letnich wakacji.

Co dają uczniom podróże:

 • dzieci łatwiej przyswajają wiedzę
 • nauczyciele stosują ciekawe metody nauczania
 • poznają nowe formy uprawiania sportu i turystyki doskonalą umiejętności jazdy na nartach, rowerze, wspinaczki i nauki pływania
 • zdobywają umiejętności przydatne podczas wypraw turystycznych: gotowanie, sprzątanie, dbałość o higienę
 • utrwalanie znajomości języków obcych i zdobywanie doświadczenia językowego
 • nawiązywanie kontaktów i przyjaźni z rówieśnikami
 • uczniowie mają okazję do poznawania kultur, zwyczajów, tradycji odwiedzanych krajów
 • podróże dają możliwość prowadzenia "żywych lekcji", które przynoszą więcej pożytku niż przekazywanie tej samej wiedzy teoretycznie czyli w szkolnej ławce
 • podróże stymulują dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijają ich zainteresowania
 • dzięki licznym wyjazdom w szkole prawie nie notuje się problemów wychowawczych, dzieci są pogodne, umieją radzić sobie w życiu, łatwiej przyswajają wiedzę, poszerzają horyzonty, są zorganizowane i nie sprawiają trudności pedagogicznych. Wyjazdy najlepiej uczą koleżeństwa, integrują grupę, kształcą nawyki opiekuńcze

 

Skontaktuj się z nami

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Tony Halika

 • ul. Norwida 59
 • 84-240 Reda
Wyślij wiadomość