O szkole muzycznej

Prywatna Szkoła Muzyczna w Redzie rozpoczęła swoja działalność we wrześniu 1996 roku. Do rejestru niepublicznych szkół artystycznych w MKiSz wpisana jest z numerem 78/96.

Organem prowadzącym szkołę jest Prywatna Szkoła w Redzie Spółka z o.o. natomiast nadzór sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszą siedzibą Szkoły był budynek Spółdzielni Mieszkaniowej a od lutego 1999 roku szkoła mieści się we własnym budynku przy ul.Norwida 59 w Redzie.

Nowopowstała placówka artystyczna wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku.
We wrześniu 1998 r. rozpoczęto procedurę związaną z nadaniem szkole, przez MKiSz, uprawnień szkoły publicznej. Uprawnienia takie szkoła uzyskała 30 marca 1999r. W sierpniu 1999 roku, przekształcono działalność działu umuzykalniającego Ognisko Muzyczne w Ognisko Artystyczne,które pozostało w ścisłym związku ze szkołą, będąc jej zapleczem do rekrutacji uczniów .Od września 2002 roku w placówce tej zmieniono nazwę na Ognisko Muzyczne.
Szkoła prowadzi stałą współpracę z MOKSIRem w Redzie, przedszkolami, szkołami, Parafią p.w.św. Antoniego oraz hotelem "Murat".

Szkoła od roku 2003 jest inicjatorem Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek "Śpiewajmy Dzieciątku Małemu" Szkoła organizuje wakacyjne obozy muzyczne.


Podstawowymi formami działalności szkoły są:

 • zajęcia indywidualne z nauczycielem instrumentu,
 • rozwijanie i rozbudzanie uzdolnień muzycznych,
 • aktywne oddziaływanie w środowisku w sferze kultury,
 • przygotowanie do podjęcia nauki w szkołach muzycznych II stopnia.
 • zajęcia grupowe z rytmiki,kształcenia słuchu,audycji muzycznych,chóru i zespołów instrumentalnych.
 • organizacja koncertów dla środowiska lokalnego zarówno z własnej inicjatywy jak lub w odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół, stowarzyszeń i innych organizacji,
 • organizowanie w roku szkolnym imprez prezentujących osiągnięcia uczniów takich jak: przeglądy, koncerty, konkursy,festiwale.
 • nawiązywanie kontaktów ze szkołami w kraju i zagranicą w celu propagowania kultury muzycznej
 • organizowanie konkursów dla uczniów w celu wspierania ich rozwoju muzycznego,
 • współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną w zależności od istniejących potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia i Ognisko Muzyczne

 • ul. Norwida 59
 • 84-240 Reda
Wyślij wiadomość