O nas

Wizja przedszkola

Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata w Zjednoczonej Europie.

 Misja przedszkola

 • w naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane,
 • każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju,
 • w atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych,
 • przedszkole wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości,
 • kadra pedagogiczna jest innowacyjna i twórcza,
 • rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego,
 • kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie.

 W naszym przedszkolu dzieci uczą się

 • poznawać siebie, swój region i świat
 • odnajdywać swoje miejsce w grupie rówieśniczej
 • budować swój system wartości oparty na wartościach uniwersalnych

Nasze atuty

 • rodzinna atmosfera pełna życzliwości, zaufania i tolerancji
 • grupy liczące maksymalnie 16 dzieci
 • atrakcyjne położenie, dobre warunki lokalowe
 • młoda, sympatyczna, ciągle dokształcająca się kadra pedagogiczna
 • opieka logopedyczna
 • stały kontakt z przyrodą i otoczeniem
 • możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej

 

 

Skontaktuj się z nami