Zajęcia wspinaczkowe

Zajęcia Wspinaczkowe 

EDUREDA

Zajęcia na ściance wspinaczkowej - prowadzi pani Julita Matusiak.
Zajęcia są doskonałą formą rozwoju ruchowego, wypracowywania kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Sport ten zapewnia wspaniałą zabawę i jednocześnie wspomaga rozwój psychoruchowy, rozwija kompetencje przestrzenne. Uprawianie wspinaczki uczy odpowiedzialności i koncentracji, pomaga pokonać własne bariery fizyczne i psychiczne, takie jak słabość i lęk.