Kółko dziennikarskie

Kółko dziennikarskie

EDUREDA

Kółko dziennikarskie - prowadzi pani Dorota Grycko.
Na zajęciach realizowanych w ramach koła dziennikarskiego uczniowie klas IV-VIII będą mogli rozwijać swoje zainteresowania związane z mediami, prasą, umiejętności literackie i dziennikarskie. Uczestnicy koła poszerzą wiedzę o reklamie i jej odmianach, języku, bohaterach reklam. Będą gromadzili również informacje o odbywających się na terenie szkoły imprezach, poszukiwać ciekawych tematów, redagować artykuły i przeprowadzać wywiady.