Kółko ortograficzne

Kółko ortograficzne 

EDUREDA

Kółko ortograficzne dla klas 2 i 3 prowadzi pani Elżbieta Nowak-Dawidowska. Integralną częścią procesu poprawnego pisania jest opanowanie ortografii. Kółko prowadzone jest w formie gier i zabaw, a jego główne cele to:
* budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów ortografią
* opanowanie zasad ortograficznych i ich właściwe zastosowanie w pisowni,
* wykształcenie spostrzegawczości ortograficznej,
* uświadomienie uczniom konieczności nauki ortografii i przestrzegania zasad ortograficznych.