Kółko kaligraficzne

Kółko kaligraficzne 

EDUREDA

Ķółko kaligraficzne dla uczniów klas pierwszych prowadzi Pani Elżbieta Nowak-Dawidowska. Umiejętność kształtnego pisania u dzieci jest niezwykle ważna. Kaligrafia to najprostszy i powszechnie dostępny trening naszego mózgu. Zajęcia stanowią alternatywę dla innych form spędzania czasu po lekcjach i mają na celu głównie:
* usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
* rozwijanie sprawności manualnej,
* kształcenie wrażliwości estetycznej,
* podniesienie poziomu graficznego pisma i rysunku.