Kółko teatralne po angielsku

EDUREDA

Nauczyciel prowadzący Pani Justyna Chorążewicz


Głównym celem kółka teatralnego w języku angielskim jest wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka ze szczególnym naciskiem na komunikację. Zajęcia stworzą uczniom możliwość twórczego rozwijania zainteresowań recytatorskich, aktorskich, teatralnych, muzycznych, plastycznych i innych. Uczestnicy będą brać udział w improwizacjach oraz wspólnym tworzeniu przedstawienia, które wystawione będzie przed szerszą publicznością. Spotkania kółka mają również na celu wyrabianie u uczniów postawy odpowiedzialności, rzetelności i sumienności oraz poszanowania pracy własnej i innych. Jest to też okazja do poprawy wymowy, poszerzenia zakresu poznanego słownictwa, oraz rozwoju pomysłowości i wyobraźni artystycznej poprzez tworzenie scenografii i strojów. Może to być również świetny sposób na pokonanie nieśmiałości w wypowiedzi w obcym języku poprzez wcielanie się w rolę.


Zajęcia odbywają się w środy od 14.40-15.25