Koło matematyczne

EDUREDA

Koło matematyczne w klasach 3-prowadzi pani Melania Sikora

 W zajęciach uczestniczą uczniowie zainteresowani rozwijaniem swoich zdolności i zainteresowań matematycznych.  Pogłębianie i wzbogacanie  wiedzy matematycznej  dzieci jest ważnym elementem pracy naszej szkoły. Możliwości jakie niesie ze sobą rozwój technologii informacyjnej, różnorodność pomocy dydaktycznych  w poważnym stopniu ułatwia i uatrakcyjnia naukę matematyki  poprzez zabawę. Nagrodą dla wszystkich biorących udział w zajęciach jest wiedza, umiejętności, a także wyniki osiągane w konkursach na szczeblu szkolnym pozaszkolnym i ogólnopolskim.

W roku szkolnym 2012/2013 otrzymaliśmy CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO.

Tradycją naszej szkoły jest udział w wielu konkursach:

ALFIK MATEMATYCZNY,

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR”,

GENIUSZ MATEMATYCZNY,

OGÓLNOPOLSKIE MATEMATYCZNE MISTRZOSTWA DZIECI

I MŁODZIEŻY;

MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY „ SPRAWNIE LICZĘ”,

OLIMPIADA PRZYRODNICZNO-MATEMATYCZNA DLA UCZNIÓW KLAS III z REDY organizowana przez naszą szkołę.

Zajęcia dla klas 3 odbywają się we wtorki od 15.25 - 16.15,