Koło taneczne

EDUREDA

Koło taneczne - prowadzi pani Małgorzata Socha

W ramach zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole działa kółko taneczne. 
Nasza grupa taneczna ma zakupione przez szkołę stroje, w których ciekawie się prezentuje. Przygotowane 
układy taneczne uatrakcyjniają imprezy szkolne, jak również poza szkolne. 
Celem zajęć kółka tanecznego jest: 
- rozwijanie zainteresowań i kształcenie estetyki ruchowe 
- rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch 
- budzenie wiary we własne możliwości 
- pokonywanie tremy i nieśmiałości 
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie 
Ruch przy muzyce jest ulubioną formą zajęć dla wielu dzieci, ponieważ pozwala odreagować napięcia ,daje możliwość radosnego i spontanicznego „wyżycia się". Szczególnie taniec grupowy daje przyjemność i radość ze wspólnego ruchu. Uczy wzajemnego szacunku i życzliwości do siebie.

 Zajęcia odbywają się w środy od 13.50 - 14.35  i od 14.45 - 15.30